Greentower, s.r.o.
Mateja Bela 17
921 01 Piešťany

Mobil: (0)908 203 495

Email: greentower@greentower.eu
Greentower, s.r.o.
Poradenstvo a účtovníctvo
 

Účtovníctvo 
Poradenstvo  
- vedenie účtovníctva pre právnické a fyzické osoby 
- daňové poradenstvo 
- zastupovanie pred daňovým úradom a poisťovňami 
- založenie spoločnosti 
- mzdová agenda 
- štrukturálne fondy 
- rekonštrukcia účtovníctva
- program rozvoja vidieka 
- daňové priznania 
 
- ročné zúčtovanie
 
- kniha jázd 
 
- posudzovanie účtovníctva z daňového hľadiska